Nynäshamn Fastighets AB Logo

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy
Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos oss. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför skall vara så enkla som möjligt att tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade målsättning. Tilldelning av lediga lägenheter görs efter kötid, om inte särskilda skäl föreligger.
Nynäshamn Fastighets AB förbehåller sig fri prövningsrätt bland de sökande.

Boende med kvalitet
Vår målsättning är att kunna erbjuda boende med mycket bra kvalitet. Det avser såväl bostadens fysiska kvaliteter såsom läge, arkitektur, miljö, ljud, ljus, energi, brandsäkerhet etc. men även de mjuka värdena som gemenskap, trygghet, grannsämja, omtanke, service etc.
Vi menar att denna kvalitet är grunden för att trivas och därmed kunna bo länge hos oss.

Krav för godkännande av hyresgäst

  • Den blivande hyresgästen skall vara 18 år fyllda.
  • Den blivande hyresgästen skall kunna visa att betalningsförmåga finns genom fast/deklarerad inkomst från arbete, kapital, pension, studiestöd eller annan inkomst.
  • Den blivande hyresgästens hyra bör som regel inte överstiga 30 % av bruttoinkomsten. En prövning görs i annat fall i förhållande till den sökandes ekonomiska situation i övrigt.
  • Sökande skall inte ha några hyresskulder hos tidigare hyresvärdar eller betalningsanmärkningar av betydelse registrerade hos KFM.
  • Sökande ska inte ha återkommande störningar hos tidigare hyresvärdar. Referens skall lämnas i samband med ansökan.


Övrig information om rutiner

I normala fall görs alltid en skriftlig kö/intresseanmälan där följande uppgifter lämnas:

  • Personuppgifter- och kontaktuppgifter
  • Arbete/sysselsättning
  • Nuvarande boendeform
  • Uppgift om tidigare hyresvärdar i förekommande fall


I samband med kö/intresseanmälan lämnar den blivande hyresgästen sitt godkännande, enligt personuppgiftslagen, (PUL) till Nynäshamn Fastighets AB1 att göra en sedvanlig kreditprövning samt inhämta annan information som behövs för att bedöma ansökan.
Borgensåtagande kan godkännas i särskilda fall.
En besiktning av bostaden görs normalt varje år för att upptäcka skador eller andra behov av åtgärder.

1 Eller av dennes förvaltande bolag